Na co má právo poškozený při dopravní nehodě v trestním řízení

Na co má právo poškozený při dopravní nehodě v trestním řízení


Dopravní nehoda může být velmi často spojena s újmou na zdraví poškozeného, která se přitom považuje za trestný čin. Takový viník dopravní nehody se následně musí potýkat s obviněním z ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. A víte, na co má následně v takové situaci právo poškozený?

Přehled nad trestním řízením

Poškozený dopravní nehodou by vždy měl mít základní přehled o probíhajícím trestním řízení. Může tak očekávat doručení usnesení o zahájení trestního stíhání viníka dopravní nehody, vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis, informace o podání obžaloby a vyrozumění o hlavním líčení před trestním soudem.

Poškozený by měl být vždy v celé záležitosti aktivní a nejlépe se i pravidelně dotazovat vyšetřovatele na stav trestního řízení. Často jsou v průběhu trestního řízení vyhotovovány znalecké posudky z oboru zdravotnictví a dopravy. Obzvláště pak znalecký posudek z oboru dopravy může někdy poukázat na spoluodpovědnost poškozeného za dopravní nehodu. Rozhodně lze proto doporučit tento znalecký posudek prostudovat a případně i vyhledat kvalifikovanou pomoc.

Návrh na náhradu škody

Dále je poškozený často oprávněn navrhnout, aby soud uložil viníkovi dopravní nehody povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, která poškozenému vlivem dopravní nehody vznikla. Uplatnění náhrady škody je přitom třeba učinit nejpozději v rámci hlavního líčení u soudu, a to před zahájením dokazování.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

 

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.