Co je ADHD

26.11.2015 0

ADHD je zkratka z angličtiny (“Attention Deficit Hyperactivity Disorder“), což znamená porucha pozornosti a hyperaktivita. Jedná se tedy o nemoc, která se projevuje nejčastěji ve školním věku dítěte. Velkou roli na tom, jestli bude dítě […]