Co je to prokrastinace

13.10.2017 0

Je to touha odkládat plnění úkolů (jak fyzických tak psychických) na jindy. Jedná se většinou o strach z vykonání rozhodnutí/činnosti a jejich dopad na člověka a život jedince. Prokrastinace může vyústit i ve stres, pocit viny […]