Co znamená symbol Boží Oko?

24.11.2015 0

Je to symbol lidského oka zasazeného do trojúhelníku, z něhož na většině míst, kde se vyskytuje, vycházejí paprsky. Říká se mu také oko Prozřetelnosti. Je znakem vševědoucnosti Boha a trojúhelník představuje svatou Trojici. Tento symbol […]