Co je stanné právo?

23.11.2015 0

Také se mu říká výjimečný stav. Tento stav se zpravidla vyhlašuje při nečekaných či zvláštních situacích. Mezi takové situace bezesporu patří války, nepokoje občanů, živelné pohromy, jako např. povodně, kdy většinou dochází k rabování opuštěného […]