Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Zdravotní pojištění cizinců v České republice

V dnešním globalizovaném světě je pohyb pracovních sil běžnou záležitostí. Pro lidi cestující za prací do cizí země a jejich rodiny nicméně vzniká nutnost přizpůsobit se pravidlům jejich nového působiště. Jednou z administrativních záležitostí, kterou musí řešit, je otázka zdravotního pojištění.

Jednu z jeho forem – pojištění veřejné či komerční – musí mít zajištěnu každý cizinec dlouhodobě pobývající na území České republiky a povinnost předložit doklad o jeho uzavření musí cizinci předkládat při podání žádosti o povolení k pobytu i při kterékoliv pobytové kontrole.

Jaké však platí při jeho sjednávání pravidla? Jaká je cena zdravotního pojištění cizinců a jak se ve změti předpisů orientovat? Znalost odpovědí na tyto otázky je potom nutná i pro zaměstnavatele, kteří mají povinnost za své zaměstnavatele pojistné odvádět.

Pojištění akutní péče vs. komplexní zdravotní pojištění

Z hlediska pojištění rozlišuje systém zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče a péče komplexní. První zmíněný typ je využívaný v případě krátkodobých pobytů a cizinci při jeho uzavření nemohou čerpat náklady na pooperační nebo poúrazovou péči či preventivní prohlídky.

Typ druhý – komplexní zdravotní pojištění cizinců – pokrývá naopak kromě péče akutní i péči běžnou a zahrnuje všechny výše zmíněné typy zdravotní péče (není proto překvapením, že je také obecně dražší).

Komerční či veřejné zdravotní pojištění

Jak již bylo zmíněno, pojištěn musí být každý cizinec pocházející ze země mimo EU pobývající v ČR. Pojištění lze samozřejmě sjednat jako komerční, v některých případech je ale nutné zařadit cizince do systému veřejného zdravotního pojištění. Tuto povinnost mají následující osoby (kromě specifických případů žadatelů o azyl nebo jeho příjemců):


  • Cizinec s trvalým pobytem v ČR
  • Cizinec zaměstnaný u subjektu se sídlem v ČR

Zdravotní pojištění vzniká dnem vzniku zaměstnaneckého poměru, získáním trvalého pobytu v ČR nebo udělením víza k pobytu na území ČR delšího než 90 dní, případně dnem vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

Zaměstnavatel je povinen hradit zdravotní pojištění pro cizince, pokud ti pro něj pracují na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti a jejich příjem dosahuje minimální výše 2500 Kč měsíčně (částka platná pro rok 2017). Zaměstnanec má právo si kdykoliv vyžádat potvrzení dané zdravotní pojišťovny o platbách pojistného.

Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Vyřízení a specifické případy

Vyřízení zdravotního pojištění cizinců lze sjednat u kterékoliv pojišťovny, tou nejjednodušší cestou je nicméně využít služeb specializované pracovní agentury, která vyřídí nejen pojištění, ale i víza a další nezbytnou administrativu.

Zvláštním případem je potom pojištění občanů jiného členského státu EU, který v České republice pracuje. Tento a podobné případy upravují pravidla evropského systému zdravotního pojištění, zjednodušeně řečeno platí, že člověk, který je zaměstnán v některé členské zemi EU je v této zemi i pojištěn.

Zaměstnavatelé by proto neměli na nutnost přihlášení zaměstnanců do systému veřejného zdravotního pojištění zapomínat ani v případě, že ti jsou občany EU (neodkladná a akutní péče je jim však z veřejného zdravotního pojištění hrazena automaticky, stačí, pokud se mohou prokázat evropským pasem zdravotního pojištění, tj. kartičkou pojištěnce).

Chcete pomoci s vyřízením zdravotního pojištění pro cizince? Využijte naši pracovní agenturu IRS Czech, která se o vše postará. Máme zkušenosti i výsledky.

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..