Zdravotní pojištění cizinců pracujících v ČR


Zdravotní pojištění cizinců pracujících v ČR
Zdravotní pojištění cizinců pracujících v ČR

Také na cizince, kteří pracují v České republice se samozřejmě vztahuje povinnost v podobě uzavřeného zdravotního pojištění pro cizince. Jestliže se nemohou účastnit veřejného zdravotního pojištění, měli by si sjednat to komerční. Koho se účast na veřejném zdravotním pojištění konkrétně týká a jaké možnosti má druhá skupina?

Na koho se vztahuje veřejné zdravotní pojištění:

 • cizinci, kteří mají v ČR trvalý pobyt
 • cizinci, kteří jsou zaměstnanci takového zaměstnavatele, jenž má který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR

Dále se veřejné zdravotní pojištění týká osob podléhajících evropským nařízením:

 • nezaopatřený rodinný příslušník živitele
 • osoba, jejíž domovského státu se týká mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená s ČR

Takzvané zvláštní případy:

 • žadatelé o azyl a jejich potomci
 • děti cizinců v okamžiku, kdy rodič má povolen trvalý pobyt a u dítěte o toto požádal
 • dítě svěřené do náhradní rodinné výchovy osobám, z nichž alespoň jedna na území ČR má trvalý pobyt, případně dítě svěřené do péče tuzemského ústavu
 • cizinec požívající dočasné ochrany
 • cizinec, jemuž nebyl udělen azyl a současně nemůže pro překážku z ČR vycestovat
 • cizinec, jenž je držitelem víza za účelem tzv. strpění
 • osoba, jíž byl za účelem strpění umožněn dlouhodobý pobyt

Komerční zdravotní pojištění pro cizince:

Komerční zdravotní pojištění pro cizince je tedy nutné v případě dočasného pobytu nebo pouhého průjezdu přes území ČR. Přesně je tato povinnost zakotvena v zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.


Zdravotní pojištění cizinců pracujících v ČR

Takové pojištění musí krýt veškeré náklady související se zdravotní péčí, případně s úmrtím a následnou repatriací. V zásadě je možné si sjednat dva druhy zdravotního pojištění pro cizince. Jsou jimi konkrétně:

 • komplexní zdravotní pojištění
 • pojištění nutné a neodkladné péče

Rozdíl je mezi nimi jednak v ceně a jednak v rozsahu poskytovaného plnění. Komplexní zdravotní pojištění pro cizince je určeno primárně těm, kteří na území ČR pobývají déle než 3 měsíce a usilují o získání dlouhodobého či trvalého pobytu.

Pojištění nutné a neodkladné péče naproti tomu kryje pouze základní léčebné výlohy. Typicky to může být například ošetření zubním lékařem, naproti tomu v jeho rámci nejsou hrazeny preventivní prohlídky.

Podobně se do něj nezahrnuje zdravotní péče u žen těhotných nebo v souvislosti s porodem. Vzhledem k nižšímu rozsahu pokrytí je však tento typ pojištění levnější.

Úskalí při sjednávání pojištění a jak se jim vyhnout

Pojištění nabízí v současné době u nás celá řada institucí. Nabídky je proto potřeba pečlivě porovnat. Zdravotní pojišťovna v rámci komerčního pojištění smí navíc účastníka odmítnout, třeba kvůli aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Vybrat si adekvátní produkt není proto zcela jednoduché. Na místě tak je obrátit se na společnost, která má s jeho uzavíráním zkušenosti a celý proces s vámi projde krok po kroku.

Jednou z nich je pracovní agentura IRS Czech, která vám pomůže s výběrem i sjednáním vhodného zdravotního pojištění a samozřejmě dokáže zajistit i další vízové povinnosti včetně pracovních povolení apod. Více informací najdete na www.irsczech.com

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..