Umíte správně zajistit požární ochranu na pracovišti?


Umíte správně zajistit požární ochranu na pracovišti?

K základním povinnostem zaměstnavatele, i podnikající fyzické osoby, patří zajištění BOZP a PO na pracovišti. Platí to pro všechny typy pracovních činností i provozů, i když na některé se vztahují přísnější podmínky. Jde o pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru.

Za požární ochranu na pracovišti odpovídá zaměstnavatel či podnikatel. Pokud by došlo k různým právním sporům v souvislosti s požárem, musí zaměstnavatel dokládat k prozkoumání informace o provedení preventivních požárních prohlídek, školení PO pro zaměstnance i další dokumentaci, včetně záznamu průběhu těchto činností. Je nutné s tím počítat a mít všechnu dokumentaci v pořádku.

Zaměstnavatel je zodpovědný i za zajištění PO v pronajatých prostorách. Pokud jde o prostory užívané více nájemci, odpovídá za PO v těchto prostorách pronajímatel. Ideální je zodpovědnost vymezit smluvně, například v souvislosti s povinnostmi revizí, vybavení požárními prostředky i kontrolou rozvodů technických zařízení.

Rozsah požární ochrany na pracovišti stanovuje Zákon o PO č. 133/1985 Sb. a též Vyhláška o požární prevenci č. 246/2001 Sb. Každá provozovaná činnost musí být začleněna do jedné ze třech rizikových skupin z hlediska PO: 1. bez zvýšeného požárního nebezpečí, 2. se zvýšeným požárním nebezpečím a 3. s vysokým požárním nebezpečím.

href

Požární ochrana v sobě zahrnuje celou řadu činností, jejichž neplnění může vést k pokutě až ve výši 10 milionů korun. Navíc se neplnění povinností může odrazit i na snížení pojistného plnění ze strany pojišťoven.

Zajistěte správně školení PO

Zaměstnavatel má povinnost zajistit školení PO pro všechny zaměstnance ještě před jejich nástupem do práce. Rozlišují se ta pro zaměstnance a pro vedoucí pracovníky. Odborná způsobilost školitele se liší podle typu požárního nebezpečí na pracovišti. Ideální jsou online kurzy. Nejen firemní vzdělávání, ale i povinná školení dnes mohou být zajištěna právě touto formou.

Díky platformě INSTRUCTOR, či sofistikovanější alternativě EDUNIO od firmy PREVENT, lze zajistit kompletní školení PO online. Výhodou je, že touto formou získáte rovněž potřebnou dokumentaci k prováděným školením – tematický plán s časovým rozvrhem i záznam o školení se vším, co stanovuje vyhláška o požární prevenci. Platformy umí rovněž elektronické podepisování, takže zaměstnanci automaticky podepíšou i potvrzení o absolvování školení.

Jak často je nutné školení PO opakovat?

U běžných zaměstnanců musí být školení PO prováděno jednou za 24 měsíců, u vedoucích pracovníků jednou za 36 měsíců. Na pracovištích, kde je povinnost zřídit požární hlídky, je nutné jednou za rok zajistit odbornou přípravu pověřených pracovníků.

Víte, co má obsahovat dokumentace PO?

Dokumentace požární ochrany je poměrně rozsáhlá a obsahovat musí celou řadu dokumentů. V první řadě posouzení požárního nebezpečí a dokumentaci o začlenění činností podle požárního nebezpečí. Důležité je též stanovení organizace zabezpečení PO. Potřebná je dokumentace o školení, požární řád a poplachová směrnice, řád ohlašovny požárů, požární evakuační plán a dokumentace o zdolávání požárů. Vést se musí požární kniha, dokumentace o činnosti požární jednotky, též dokumentace k bezpečnosti zařízení. Nesmí chybět ani dokumentace o požárně bezpečnostním řešení staveb. PO ve firmách je spojena rovněž s pravidelnou kontrolní činností, zajišťováním a revizemi zařízení PO, s vyhlašováním cvičného poplachu a s instalací bezpečnostního značení.

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..