Jak na přepravu nebezpečných látek?

Jak na přepravu nebezpečných látek?


Při převážení látek, které by mohly ohrožovat lidské zdraví, případně také životní prostředí, je nutné brát ohled na platné právní předpisy a dohody, jež jsou uzavřeny v rámci EU a OSN. Pokud například máte firmu a potřebujete pravidelně dovážet nějakou nebezpečnou chemikálii, nestačí vám klasická dodávka bez potřebných úprav.

Co je nebezpečný náklad a jak jej upravuje dohoda ADR?

V zásadě platí, že přeprava nebezpečných látek dnes probíhá na základě dohody zvané ADR. Ta stanovuje podmínky, za nichž lze předměty, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí, přesunovat po veřejných komunikacích. Může se jednat třeba o převoz hořlavých kapalin a tuhých látek, ale také výbušniny, radioaktivní látky, žíraviny a v neposlední řadě předměty, které musí být převáženy v konstantní teplotě. Ve výčtu jsou rovněž infekční látky.

Dohodu sjednaly země v rámci OSN. Kromě samotného způsobu přepravy uvádí například i to, jaké požadavky musí splňovat řidiči, aby vozidlo s nebezpečným nákladem mohli řídit.

Zajištění převozu nebezpečného a nadměrného nákladu

Už z výše uvedeného je patrné, že transport nebezpečných látek není vhodný pro klasickou přepravní společnost. Musí se jednat přímo o firmu, která na to má patřičná oprávnění. V tuzemsku existuje několik firem. Osm z nich se před několika lety sdružilo pod firmu FOFR. Detailní informace o její činnosti naleznete na webových stránkách fofrcz.cz.

Firmy v tomto sdružení vám zajistí nejen převoz nebezpečného materiálu, ale také nadměrného nákladu. Tím jsou veškeré předměty, jež mají nadstandardní rozměry, tedy výšku nad 2,2 m, šířku 2 m a délku minimálně 4 m. I v tomto případě je nepraktické, pokud byste převoz zajišťovali neodborným způsobem, protože dochází ke značnému zatížení vozidel, k jejich řízení je navíc zapotřebí zkušených profesionálních řidičů.

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.