Jak napravovat vadnou výslovnost?


Jak napravovat vadnou výslovnost?
Jak napravovat vadnou výslovnost?

Co to je vadná výsovnost?

Vadná výslovnost jedné nebo několika hlásek se odborně
nazývá dyslálie
(https://www.bezvarady.eu/co-je-dyslalie/). Do určitého věku je nesprávná výslovnost přirozená, ale přetrvává-li a začínají-li se nesprávné mechanismy fixovat, je třeba ji začít řešit. Ideální je začít vadnou výslovnost řešit ještě  před započetím školní docházky, aby se dítě ve škole mohlo plně soustředit na výuku psaní a čtení.

Jak napravovat vadnou výslovnost?

Diagnostiku dyslalie provádí logoped ve spolupráci s foniatrem a psychologem. Logoped také dál s dítětem na odstranění vady pracuje.

Zásady, které je nutno při terapii dodržovat

Chceme-li ale začít s dítětem procvičovat dané hlásky sami, ať už před návštěvou logopeda nebo v průběhu logopedické péče, mě-li bychom vědět jak správně postupovat.

1. výslovnost procvičujeme krátce, ale co nejčastěji (2-3 minuty 20 – 30x denně)

2. klademe důraz na využití sluchové kontroly při vyslovování hlásky

3. používáme pomocné hlásky artikulačně podobné (např. TD při vyvozování R)

4. dítě by nemělo vědět, že hlásku nacvičuje, zapojily by se staré nesprávné stereotypy.vyslovování


5. cvičení by se mělo provádět bez přehnaného úsilí, aby se zůstaly uvolněné svaly potřebné ke správné artikulaci, ze stejného důvodu je lepší začínat s nácvikem správné výslovnosti šeptem.

6. postupujeme od snadnějšího k složitějšímu, nejlépe formou hry

7. špatně vyvozovanou hlásku neopravujeme, ale vyvozujeme novou

8. vyvozenou hlásku začneme nacvičovat ve spojení se samohláskami, dále na začátku slov, na konci a až potom uprostřed

9. vyvozujeme vždy jen jednu hlásku, teprve po jejím utvrzení začínáme vyvozovat další

Jak napravovat vadnou výslovnost?10. vycházíme z osobnosti jedince, přistupujeme individuálně a trvale posilujeme sebevědomí dítěte

11. nepoužíváme termíny jako náprava výslovnosti, náprava hlásek…

Náprava vadné výslovnosti by se neměla přeceňovat a dělat s dětí pacienty, ale neměla by se ani podceňovat, neboť vadná výslovnost může mít nepříznivý dopad na celkový vývoj osobnosti dítěte, jeho povahových vlastností, ale i školní prospěch.

Rodina by měla především od raného dětství poskytovat správný řečový vzor a ovlivňovat správný řečový vývoj. Ve stimulaci správného vývoje řeči by měla dále pokračovat mateřská škola a do základní školy by již dítě mělo přicházet se správnou výslovností. Je-li nezbytná péče odborníka, je třeba aby rodina dítě podpořila a s logopedem co nejúžeji spolupracovala a řídila se jeho pokyny a radami, jen tak je možné dosáhnout úspěchu bez poškození sebevědomí dítěte.

 Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..