Školení požární ochrany patří mezi povinná školení zaměstnanců. Jak na něj?

Školení požární ochrany patří mezi povinná školení zaměstnanců. Jak na něj?

Školení PO, tedy požární ochrany, patří mezi základní školení BOZP. Sem se řadí samotné školení BOZP, školení PO, školení řidičů – řidičů referentů a řidičů z povolání, nakonec též školení první pomoci.

Povinná školení stanovuje zaměstnavatelům zákoník práce, konkrétně §103 odst. 2 z. č. 262/2006 Sb. Tato školení jsou povinná pro všechny zaměstnavatele a zaměstnanec musí být ve chvíli, kdy do práce nastupuje, již proškolen. Některá školení je nutné periodicky opakovat. Povinnost školit se vztahuje nejen na zaměstnance na hlavní pracovní poměr, ale i se zkrácenými úvazky, jako VPP, na dohodu o pracovní činnosti i na dohodu o provedení práce. Školení se rozlišují též podle toho, zdali se školí řadový zaměstnanec nebo vedoucí zaměstnanec. Školitelem musí být odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Zákon stanovuje četnost opakování školení. O těch je potřebné vést dokumentaci. Jde o osnovy školení i záznamy o školení.

Jaké jsou zákonné požadavky na školení požární ochrany?

Požadavky na školení požární ochrany nejsou stejné a liší se v závislosti na požárním nebezpečí u pracovní činnosti, kterou zaměstnanec vykonává. Seznam a specifikaci těchto činností stanovuje vyhláška o požární bezpečnosti č. 246/2001 Sb., rovněž zákon o požární ochraně č. 133/185 Sb. a zákoník práce. Pokud zvýšené požární nebezpečí neexistuje, jsou požadavky na školení PO stejné jako u standardního školení BOZP.

U zvýšeného nebezpečí se opět odlišuje školení pro vedoucí zaměstnance a řadové zaměstnance. Školitelem musí být při zvýšeném riziku požáru technik požární ochrany, případně odborně způsobilá osoba v PO. Školení je nutné absolvovat při nástupu do práce. Pro zaměstnance pak platí periodicita jednou za dva roky, u vedoucích zaměstnanců jednou za tři roky. Ze školení požární ochrany musí být opět provedena dokumentace požární ochrany. Ta má obsahovat tematický plán školení, časový rozvrh i záznam ze školení PO.

Řešte povinná školení komplexně

Povinná školení, včetně školení požární ochrany, mohou zaměstnavatele zatěžovat organizačně i administrativně. Zvyšují požadavky na zaměstnance v personálním oddělení, na specialisty pro BOZP a PO a rovněž jsou nákladná. Řešením jsou dnes online kurzy, v rámci kterých jde zajišťovat levně, bezchybně a nenáročně taktéž povinná školení zaměstnanců v oblasti BOZP. A nejen ty. Kompletní LMS, tedy Learning Management Systém nabízí firma PREVENT. Společnost se specializuje na povinná i další školení zaměstnanců a zaměstnavatelům nabízí propracovaný systém pro firemní vzdělávání hned na dvou platformách, a to zejména podle počtu zaměstnanců – INSTRUCTOR a EDUNIO. Firmy mají možnost využívat hotové kurzy, školení na míru, ale taktéž vlastní, které si snadno do platforem vloží.

 



Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..