Cizinci a pracovní povolení

Cizinci a pracovní povolení

Pracovní povolení představuje stěžejní typ dokumentu pro cizince, který v Česku vykonává legální zaměstnání. Které typy povolení to jsou a jak je získat?

Které typ pracovního povolení pro cizince existují

Pracovní povolení nyní v Česku potřebují všichni cizinci s výjimkou občanů zemí EU, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Jsou to tedy ti, kteří na tuzemský trh práce nemají volný vstup. Typicky se v současnosti řeší hlavně pracovní povolení pro Ukrajince a občany dalších zemí nejen východní Evropy. V Česku je v současné době usazená početná menšina zejména z Rumunska, Bulharska, ale i Maďarska či Vietnamu.

V současné době je možné získat tyto druhy povolení:

 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • povolení k zaměstnání

Všechny tři typy povolení se od sebe odlišují především potřebnou kvalifikací pro příslušnou pracovní pozici, mechanismem vyřizování tohoto povolení a stejně tak i z pohledu zaměstnavatele formou nahlášení pracovního místa.

Jak požádat o zaměstnaneckou kartu

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává osobně. Nutné je tak učinit na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

Druhou možnost představuje podání žádosti na příslušném pracovišti českého ministerstva vnitra, pokud již na území žadatel pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání. 

K žádosti se přikládá:

 • cestovní doklad,
 • doklad o zajištění ubytování
 • fotografie
 • pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí
 • doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání
 • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trestů
 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Jak požádat o modrou kartu

Postup žádosti o modrou kartu je obdobný jako u karty zaměstnanecké. To znamená podat si žádost osobně na zastupitelském úřadě nebo na pracovišti ministerstva vnitra.

K žádosti žadatel přidává:

 • cestovní doklad
 • dvě fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
 • doklady potvrzující vysokou kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek
 • jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující příslušné údaje o zaměstnanci a vykonávané pracovní pozici
 • na požádání také doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trest
 • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Jak požádat o povolení k zaměstnání

O tento typ povolení je nutné požádat krajskou pobočku úřadu práce, a to nejlépe již tehdy, než cizinec do ČR přicestuje.

Cizinci a pracovní povolení

K žádosti se podávají i tyto přílohy

 • kopie cestovního dokladu
 • pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí
 • v případě sezónního zaměstnávání: pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí
 • v případě agenturního zaměstnávání souhlas zavedený ve zvláštním ustanovení pracovní smlouvy či jiného obdobného dokumentu
 • doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání
 • další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouvy

Chcete pomoci s vyřízením pracovního povolení? Využijte služeb společnosti IRS Czech, která se právě na tuto oblast specializuje.
Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..