QRmaint: Trendy a budoucnost pro systémy CMMS

QRmaint: Trendy a budoucnost pro systémy CMMS

Aktuální rok 2023 byl pro výrobní odvětví značně náročný kvůli významnému růstu inflace. Dříve dynamický rozvoj firem zpomalila pandemie. Všichni jsme očekávali spektakulární růst průmyslové výroby, ale geopolitická situace způsobila její opětovné zpomalení. V této dynamické realitě se s pomocí odborníků QRmaint CMMS pokusíme podívat na trendy, které by měly být klíčové pro rozvoj oblasti Údržby provozu v příštích letech.

Jaké hlavní trendy pozorovali odborníci QRmaint, výrobce systému CMMS?

1. Mobilita a vizualizace dat jako klíč k lepší komunikaci v provozu

V současnosti se v průmyslových provozech kladl stále větší důraz na potřebu úzké spolupráce mezi odděleními Údržby provozu, výroby a kontroly kvality.

Z našeho zkušenosti jako implementátorů vyplývá, že systém CMMS se stal jakousi komunikační platformou mezi různými odděleními. Jedním z podmínek je mobilita nástroje. Všechny poruchy se hlásí a řeší pomocí mobilní aplikace. Tok informací o stavu hlášení probíhá v reálném čase, a okamžité oznámení na chytrém telefonu dále zkracuje dobu reakce týmů.

Vedení v provozech, podníceno ohromujícími účinky mobility CMMS, začíná zavádět další skupiny zaměstnanců, jako jsou nástrojáři, logistika nebo kontrola kvality, do procesu. Mobilita IT systémů je v současné době nejsilnějším trendem, který radikálně mění fungování provozů.

Jak vizualizace dat zlepšuje komunikaci?

Zobrazení stavu hlášení na velkém displeji v místnosti techniků je nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit efektivitu a výrazně zkrátit dobu reakce na hlášení z výroby. Stačí se podívat na televizor, abyste zjistili, jaké úkoly jsou aktuálně prováděny, zda dochází k poruchám nebo zda jsou plánované preventivní práce, například revize. Libovolná konfigurace pohledů na Dashboard TV umožňuje přesně vizualizovat informace, které tým očekává a které jsou pro něj určeny. To otevírá možnosti zapojení nových skupin zaměstnanců, například v logistice.

2. Růst významu integrace systémů CMMS s jinými systémy

Zkušenosti konzultantů QRmaint ukazují, že u většiny klientů je nadřazeným systémem ve firmě ERP, což je softwarový nástroj pro komplexní řízení podniku v oblastech jako účetnictví, sklad, personální oddělení, zásobování, výroba. Klienti vyžadují, aby systém CMMS v reálném čase vyměňoval informace s nadřazeným systémem.

Z čeho vyplývá potřeba výměny dat?

Efektivní tok informací mezi CMMS a ERP umožňuje mnohem lepší organizaci práce techniků Údržby provozu, zajišťuje účinný dohled nad stavy náhradních dílů ve skladu a celkově nad stavem strojního parku. Pro techniky je CMMS denním nástrojem pro správu provozních procesů.

Pomocí systému CMMS, konkrétně mobilní aplikace na chytrém telefonu, lze odebírat náhradní díly ze skladu nebo vytvářet poptávky po chybějících položkách ve skladu. Je velmi důležité, aby data byla aktuální a synchronizovaná s nadřazeným systémem ERP.


3. Specializace v obsluze procesů vyplývajících z povahy odvětví

Firmy stále častěji potřebují informační nástroje, které budou schopny splnit jejich specifické potřeby a požadavky vyplývající z povahy odvětví, implementovaných systémů jakosti nebo požadavků zákazníka.

Už není dostatečným řešením pouze ERP s formulářem pro hlášení. V závislosti na odvětví provází hlášenou poruchu řada doprovodných procesů. Dobrým příkladem je proces mytí a dezinfekce ve potravinářských provozech.

Samotný dokončení technických prací neznamená konec celého procesu odstranění poruchy. Systémy jakosti jako IFS nebo BRC vyžadují, aby po každé opravě v čisté zóně proběhl proces mytí a dezinfekce a aby byla vedená kvantitativní evidence přinesených nástrojů/náhradních dílů.

Dalším odvětvím je automobilový průmysl, kde k poruchám povinně patří rozsáhlé kontrolní listiny s specifickými poli, která mohou vyplňovat pouze určité týmy. Tyto postupy vyžaduje zákazník a systém CMMS musí být dostatečně flexibilní, aby splňoval tato požadavky.

4. IoT a Prediktivní údržba – sledujte a neodstraňujte poruchy.

V průmyslu existuje silný tlak na eliminaci neplánovaných výpadků a poruch, které způsobují vážné finanční ztráty.

Závody neustále usilují o zachování kontinuity výroby a zajištění spolehlivosti strojů. Základním krokem je vytvoření a realizace plánů preventivních revizí, což zahrnuje pravidelnou výměnu součástek, mazání, čištění atd.

Avšak vzniká problém při stanovení optimálních, ekonomicky odůvodněných časových intervalů pro tyto činnosti. Občas se stane, že dochází k demontáži stroje v rámci plánovaných údržbových prací, a následně se ukáže, že to nebylo nutné.

Těchto problémů a s tím spojených nákladných činností lze dosáhnout pomocí implementace prediktivní údržby ve firmě.

Na trhu existuje mnoho řešení pro monitorování stavu strojů v parku. Měří například vibrace. Každý stroj v provozu generuje vibrace. Pokud jejich hodnoty překročí povolené limity, může to negativně ovlivnit provoz zařízení. Jejich včasným zjištěním se obvykle předejde vážné poruše. Samotné zjištění překročení varovných úrovní však nestačí. Na všechny anomálie je třeba reagovat okamžitě. Zde nastupují systémy CMMS.

V systému se automaticky vytváří úkol související s překročením varovných úrovní a zasílají se upozornění všem technikům. Informace lze také vizualizovat na Dashboard TV. Cílem je dosáhnout co největšího počtu lidí s informacemi. Investice do monitorovacích systémů stavu strojního parku, navzdory vysokým finančním nákladům, se velmi rychle vyplatí.

Chcete využívat systém QRmaint CMMS ve svém provozu? Kontaktujte nás na telefonním čísle +48 12 400 41 70 nebo se přihlaste na prezentaci na stránkách QRmaint CMMS.
Komentujte jako první

Zanechte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zobrazována


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..